12 - 14 jaar

Jonggivers (12-14 jaar) gaan in de zomer op hun eerste tentenkamp. Ze leren dan ook al verschillende knopen en tochttechnieken. De tweedejaars krijgen ook hun totem. Hier mag het al wat ruiger en grootser aangepakt worden dan bij de welpen.

Leiding: 
Milan Vandeput
Emma Reynders
Willem Reynaerts
Lode Reynders
Rob Vandecruys
Elijas Van Hemelryck