Geschiedenis

Scouts Kriko-Bea Tienen heeft een zeer rijke en vooral zeer lange geschiedenis. Ondertussen zijn we reeds de kaap van de 100 jaar gepasseerd. 

In 1920 werd in Tienen een padvindersvereniging in het leven geroepen die al rap 300 leden kende. De eerste eedaflegging van deze groep werd afgenomen op 17/07/1921 onder het toezicht van afgevaardigden van de Baden Powell Belgian Boy scouts uit Engeland. Over deze vroege jaren van Kriko-Bea is helaas niet veel bekend, behalve dat er wat strubbelingen waren met de parochie wegens de niet-katholieke maar anglicaanse herkomst van scouting.

In 1930 werd het patronaat van de O.L.V. parochie omgevormd tot een nieuwe jeugdbeweging: De Kristi Boys. In 1934 evolueerde de naam naar “De Kristi-jongens Waaiberg”, in de verdere loop van 1934 sloot de groep zich aan bij VVKS (Vlaamse Verbond Der Katholieke scouts) onder de naam “Kristus-Koningeenheid”.

Tijdens de oorlogsjaren van de jaren 1940 was het voor de jeugd niet gemakkelijk om samen te komen vanwege het verbod op uniformen en de aanwezigheid van een avondklok. Desondanks vonden er toch een aantal activiteiten plaats, zo werd er bijvoorbeeld in het geniep gekampeerd. Ook in de jaren na de oorlog blijft de Kristus-Koningeenheid bestaan op de Waaiberg tot we op zondag 17 november onze intrek mochten nemen in het parochiecentrum in de Oude Vestenstraat, waar we ons gedurende een lange tijd thuis konden voelen. 

Niet veel later, in september 1974, fuseerde de scoutsgroep samen met de gidsengroep Beatrijs tot “Kristus-Koning Beatrijs” of kortweg “Kriko-Bea”, zoals we het vandaag de dag nog steeds kennen. Deze gidsengroep ontstond in 1958.

Na deze fusie volgen geen grote wijzigingen meer in de evolutie van onze scoutsgroep. 

In 1996 werden er een aantal aangelegenheden georganiseerd om het 75-jarige bestaan van de scoutsgroep te vieren. Zo worden er 100.000 wc-rolletjes verzameld om de Tiense ommuring van vroeger na te bouwen op de Grote Markt. Ook werd de eerste editie van het stapweekend in het leven geroepen.

In de jaren 2010 begon duidelijk te worden dat de toekomst van onze scoutsgroep niet eeuwig gebonden kon zijn aan het parochiecentrum of PC’ke. Dit omwille van het grote potentieel van het grondstuk dat met een erfpacht van de Kerkfabriek gehuurd werd. Zo ontstond de VZW die onze scoutsgroep op 19 augustus 2010 heeft opgericht om de aankoop van een eigen terrein te kunnen realiseren. Helaas is men er nooit in geslaagd een goed grondstuk te kunnen vinden.

In 2018 sloeg echter het noodlot toe. Wat al langer in de lucht hing, gebeurde: onze scoutsgroep moest het parochiecentrum verlaten. Sindsdien is het Rakkersveld onze thuisbasis geworden, waarbij we deze lokalen delen we met scoutsgroepen de Bergrakkers en Akabe Blits onder de koepelvzw “VZW het Rakkersveld”.

Ondertussen hebben we in 2021 honderd kaarsjes mogen uitblazen. Ook voor deze gebeurtenis hadden we grote plannen: een hindernissenparcours, zeepkistenrace, … . Helaas gooide hier het Covid-19 virus roet in het eten. Hierdoor moesten niet alleen de geplande activiteiten geannuleerd worden, maar ook de vergaderingen moesten online georganiseerd worden. Wat we wel konden verwezenlijken was een eigen bier brouwen. Zo verkochten we maar liefst 1.000 liter Kriko-Bier en organiseerden we onze eigen zware bierenavond, die meteen een succes was.

Wat het toppunt van het 100-jarige bestaan moest zijn, het 1e groepskamp, werd er eentje dat voor de meeste leden voor altijd in het geheugen gegrift zal staan. Op 14 juli 2021 werden de Jonggivers en Givers wakker op een deels overstroomde weide. Voor de rest van de dag werd nog veel meer regen voorspeld. Dankzij de snelle actie van de leiding vonden de leden tijdig onderdak bij de boer vooraleer er geëvacueerd werd naar huis. Drie dagen later kon het kamp worden voortgezet op het voetbalveld Sparta in Tienen. De Kapoenen en Welpen konden last-minute nog terecht in het hopperverblijf Merkenveld.

Intussen heeft het normale scoutsritme zich volledig hersteld. De leiding bouwt met veel toewijding verder aan de volgende 100 jaar.